4.lekce III.

15. března 2009 v 20:38 | Krtek
4.lekce
-c- scénka na rozhraní kultur
Hildi (H):
(maure sen hote, saka lanno súnenna, lá pole ta hire, mója lá hote, lá pole, hóta rankoimonna, ata saka lanno, ata maure sen hote...)

Kwendi (K): (túla, mapa lanno saminda jattirjallo ar sen anta) Ma lertan len resta?
H: (mapa i lanno, hóta sonna, lá ista, ma tjare - ma pole sin ta sen anta?)


K: Tuvat, nildenja.
H: Lá lertan tuve nat sina anvalda! Ar lá harjan nat mine, len an ta antien...


K:Lá nilin haimi naukoron, nildenya. Tuvat, ná lenja.


H: Hantan olde, quende faila.

H: Lá san koanjanna tuluval? Andave íran ilkwen kwendion menta...


K: Orostanja, nilde.(túla i jelde hildiva)


H: Jeldenja.


K: Mande omentaine, wendinke.


(vantar titto)


K: Arinesse polilme jando aldenna lelja, ar koanjanna.


H: Lehta, nan lá polin arinesse lenna tule. Maure nin ... karmenna lelja.


K: (lá hanja) Karmenna?


H: Hildin karme ná men mine, janna maure tien tule ar kare, i kwetine.


K: (voro lá hanja): Man-an?


H: An... an matili harien.


K: Ar íre lá len maure men sina tule?


H: Jé, san tarwasse karin, kwitjan, masta lisse mastan - karin, i merin!


K:
Sina karme! I neuna - mótie! (jeldenna): Ar elje, tuluva arinesse?


J: (jeltala olde): Jando lá lertan, maure nin... maure nin noltaina.


K: (alassea): Tula! Alassenen le olda noltuvan!


J: Lá polin. Jando nin maure menna mine tule, sarnenna mine, ar tanome noltaina.


K: Man-an?


J: Íre lá tulin, mamilinja nauva mandasse nauta.


K: Nan elje lá nile nati vinje ista?


J:
Nilin, nan sarnenna sina tula nasan.


K: Mai nwalke, turorjar.

nolta (odvozené slovo) učí (někoho) (noltuva je budoucí čas)


Napište, co si myslíte, že by odpověděla elfka z rozhovoru na následující otázky:


Ma nilije natiljar neunan anta?


Ma nililje natiljar kwapa?


Ma kolilje jaiwe óreljasse koain hildion?


Ma nililye "karme" hildion?


Mana karme kwendion?


Manen híni kwendion noltaine?


Možné odpovědi na konci lekce.


Představte si, že jste se sami setkali s někým z elfů. Položte mu otázky, které ohledně jeho kultury máte, a zkuste odhadnout a napsat, co by odpověděl. Pro některé výrazy, u nás běžné, nenajdete v jeho jazyce slova: pokuste se své otázky přesto zformulovat tak, aby jim rozuměl.


Můžete se zeptat například


- jestli elfové jedí maso


- jestli obdělávají půdu


- pokud ne, čím se živí


- zda dávají mzdu za práci


- pokud ne, kdo mezi nimi dělá nepříjemné práce a jak to dělají šlechtici se služebnictvem


Jedna z možností na konci lekce.

-d- Vyberte správný pozdrav pro každou situaci (některé se budou hodit do více situací, ale vyberte je tak, abyste každý použili právě jednou):


Omentan kwendi mine. -a- Elen síla lúmenna omentielwo.


Omentan kwendu mine. -b- Elen síla lúmenna omentielmo.


Omentan nauko mine. -c- Eleni nai silir tienna taluljo vanime.


Jomentan naukor nelde. -d- Eleni nai silir tienna taliljaron vanime.


Jomentan kwendir nelde. -e- Lúme almárea, i men anta tara tie taluljo.


Jomentan kwendur nelde. -f- Lúme almárea, i men anta tara tie taliljaron.


Inje ar málonjar jomentamme kwendi mine. -g- Orostamma kene faire henduljo.


Inje ar málonjar jomentamme kwendu mine. -h- Orostamma kene faire hendiljaron.


Inje ar málonjar jomentamme nauko mine. -i- Nai máljar kulukwante tenna tiemma tara tielja.


Inje ar málonjar jomentamme kwendir lempe. -j- Nai máljat kulukwante tenna tiemma tara tielja.


Inje ar málonjar jomentamme kwendur enkwe. -k- Nai máljat kulukwante tenna omentielwo neuna.


Inje ar málonjar jomentamme naukor otso. -l- Nai máljar kulukwante tenna omentielmo neuna.

-e- Popište postupně z hlediska jednotlivých postav:


Kwendu, kwendi, nauko ar indisirja jomentar merendesse vestalento. Kwendu harja findesse silma ar hendu wenje, indisirja findesse laurea ar hendu sinde, nauko findesse morna ar hendu sinde, indisirja findesse morna ar hendu wenje. Kwendu harja vaima laikwa ar kollo silma jo réna mallen, nauko vaima ninkwe ar kollo karne mi réna mallen: indisu jujo vaimat ninkwi ar kollot ninkwi mi rénar telemne.


Kwendu kwéta indisiryan:


"Findesse... silma ar findessi... morne, nan findesse... laurea ve laire laukima. Hendi... wenje ar hendi... sinde, nan hendu... anvanime. Vaima... laikwa ar vaima... ninkwi, nan vaima... ve nikwis miriljala ar ve ringwe arinesse poika. Kollo... karne, kollo... silma ar kollo... ninkwi, nan kollo... ninkwe ve falle ehtelesse néno kuileo. Réna... malleni ar réna... telemne, nan réna... telemna ve silme elenion tuilesse ar ve Isil melima lómisse nísima."


Kwendi kwéta enderiryan:


"Findessi... morne ar findesse... laurea, nan findesse... silma ve filumi jáviesse rossekwanta. Hendi... sinde ar hendi... wenje, nan hendu... kalima ve alka Anaro tuilea lassi imbe. Vaima... ninkwi, nan vaima... laikwa ve alda laukima, i voro ni tuve ranku... Kollo... ninkwi ar kollo... karne, nan kollo... silma ve Isil fanjar pella. Réna... telemne ar réna... malleni, nan réna... mallen ve kalma fainala koallo ar fea... alassea fainala hendu...


Nauko kwéta indisiryan:


Findesse... silma ar findesse... laurea, nan findessi... morne ve feljar muine: ar findesse... morna ve felja anvanima, mírikwanta. Hendi... sinde ar hendi... wenje, nan hendu... ve mirilli riesse itila. Vaima... laikwa ar vaima... ninkwi, nan vaima... ninkwe ve ondo poika kulukwanta. Kollo... karne, kollo... silma ar kollo... ninkwi, nan kollo... ninkwe ve samin moika miril anvalda vaijala. Réna... malleni ar réna... telemne, nan réna... ve faire kalmo vanima telpenna naltala.


Indis naukova kwéta enderiryan:


Findessi... silme ar laurie, nan findessi... morne ve kén jávinkwe, laukima ar nísima - ar findesse... anvanima. Hendi... wenje ar hendi... sinde, nan hendu... ve rámar sornova or oron antunda. Vaima... laikwa ar vaima... ninkwi, nan vaima... ninkwe ve aikasse oronteo fanjar kalime imbe. Kollo... silma ar kollo... ninkwi, nan kollo... karne ar mallen ve júlar náresse, hondosse mar...

-f- doplňovačka s tajenkou:

+ - - - - - záda


- - + - - moje ruka


+ - - - obličej


- - - - - + - - jeho noha


- + - - i ty (zdůrazněné, důvěrné)


- - - - + oči (jedné bytosti)+ - - - i já (zdůrazněné)


- - - + - - vaše rty


- - - + nos


- - - - + paže


- + - - vůle


- - - + - sny (tvůrčí)


- + - - - - - - vlasy


- - - - - - + - naše uši


- - - - + dlaň

-g- přeložte:

Gimli: "Toto je hořký konec naší námahy a veškeré naší naděje."


Aragorn: "Naděje možná, ale nikoli námahy."


---


"Co tedy chceš?" ptá se Beleg.


"Svobodu," říká Túrin. "Obávám se, že Thingolovo svolení nezahrnuje druhy mého pádu. Nechci opustit své přátele, dokud oni nechtějí opustit mne. Mám je rád, do jisté míry i ty nejhorší. Jsou mého rodu a v každém z nich je zbytek dobrého, a může růst. Myslím, že mě nemohou zradit."


"Vidíš jinýma očima než já," říká Beleg. "Chceš-li je odtrhnout od zlého, mohou tě zradit, a jeden zvlášť."


"Jak si může elf dovolit soudit lidi?"


"Jako soudí všechny činy, vykonané kýmkoli."


(nápověda: énij dan)


---


"Staň se!" říká Ilúvatar. "Posílám věčný oheň do Prázdnoty, aby hořel v srdci světa, a tak se svět stal skutečným; a ti mezi vámi, kteří chtějí, mohou na něj sestoupit." A Ainur vidí, jak se v dálce třpytí jediné světélko, jako živé srdíčko, žhnoucí v oblaku; a vědí, že toto není vize, ale nový Ilúvatarův čin - Ea, Skutečný svět.


---


Srdce lidí touží po čemsi za hranicemi světa (="za svět") a nemohou v něm najít mír, avšak lidé mohou utvářet svůj život, mezi silami a náhodami Ardy, i nad Hodbu Ainur, která je osudem všemu ostatnímu; a jejich činy může být vše dokončeno a naplněno ve tvaru i činu až po ty nejmenší věci. Lidé též přebývají v Ardě krátce a nejsou jí vázáni, nýbrž brzy odcházejí, elfové nevědí kam. Jejich osudem je smrt, dar Ilúvatarův - i Valar jednou mohou po něm zatoužit. Ale Melkor ho kazí svým stínem a mění dobré v zlé, a naději v hrůzu.

-h- Známe teď mnohé, co nám umožňuje jazyk používat složitějším způsobem, ale protože ještě nemáme minulý čas, není možné začít psát samostatné příběhy. Nic nám ale nebrání psát v obecně platných pravdách, tedy filosofovat. Náznakem jste si to mohli vyzkoušet v základních cvičeních. Výzva na konci této lekce zní: Zkuste popsat svůj světonázor a svou životní moudrost uceleně, jako jeden článeček. Pokud jste zvládli překlad předchozích textů, jste na to myslím celkem slušně připraveni :).

Výsledky cvičení:


-c-


Nilin olde natinjar neunan anta. - Lá nilin haimi naukoron. Nilin annar anta, ar jando tuve, nan lá ta note. - Lá kolin. A nanta, merin kuilenta ista. - Nilin karme ilja. Hildi ardasse sina karir olde nati vanime. Nan jando mótar olde, nati olde harien: sina lá nilin. - "Karme" tana alassenen kare nati vanime. Ilja kare, i mere. - Nostarintar, ar jando kwendi neune, i karme mine hanjar ekar istar, noltat, i merir, ar jando i ente merir.


---


Ma kwendi matir hráve? - Ve merimme. Minje roitar, ar hráve matir, neune lá makar lamandi. Neune restar lamandin olde ar matir ilin ar jando hráve titto. Ar neune envinjatari, i lá makir ar lá roitar.


Ma kwendi hjarir ar olvar rerir? - Ve merimme. Minje nilir fairie aldesse ar lá himjar menesse mina, neune karir pelli ar antar iljan jávi ar lauti ammatse: jando miru ammára.


Ma kwendi matir, i lá roitar ar lá hjarir? - Ilja pole nati matsime aldesse tuve: maure son lá mai mere. Íre fearja ture, pole saita titto, ar lá hastaina.


Ma kwendi kulu antar tien, i enten nati karir? - I rimbo naukor jomentar, polir. Nan kwendi olde karir neunan, i merir, ar jando neune tien.


Nan hostari ilje imbe maure jando nati kare, i lá karme, nan mótie. Ma te aikwen kare ava kulullo? - A nanta, kare. Ilya nile ta kare, i neunain resta, jando íre lá karme vanima. Nan íre lá mine nile karme sina, rimbe ta karir, mine sin, neuna enwa.


Ar arátoin ekar aranin vartjar kwendi jando ava kulullo? - Tankave! Lá mine aráto ekar aran kwendion, i lá valda. Aráton ekar aranen vartja ilkwenen orosta: ar ilja mere ta kare, an mele herurya olde.

-d-


cakldbgejhfi

-e-

nja-ntar-tja/mmar-ljar-tja/nja-ljar-tja/rja-nja-ljar-tja/mmar-ljar-tja

ntar-nja-tja/mmar-ljar-tja/mmar-tja-rja/mmar-rja-tja/mmar-ljar-tja-tja-tja

rja-rja-lwar-tja/mmar-ljar-tja/rja-lmar-tja/nja-rja-ljar-tja/mmar-ljar-tja

ntar-lwar-tja/mmar-ljar-tja/rja-lmar-tja/rja-lmar-tja-ilma


Zdroj:od Laisy Finwen
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama