Číslovky III.

9. března 2009 v 18:31 | Krtek

5. Zlomky

Řada zlomkových číslovek odvozených od základních 2-12 je vypsána ve VT48. Zlomky se vyjadřují složeninou základní číslovky a kořene SAT "rozdělit, vytyčit", odkud quenijské asta "díl, část", jež se samostatně používá obvykle ve smyslu "část roku", tedy "měsíc". Ve složeninách se vyskytuje podle jednoho schématu jako -sta, podle druhého jako -sat.
kořen

základní

zlomek

AT, TAT, ATAT
2
atta
1/2
peresta, perta

NEL-ED
3
neldë
1/3
nelesta, neldesta, nelta
nelsat
KAN-AT
4
canta
1/4
canasta, casta
cansat
LEP-EM
5
lempë
1/5
lepesta
lepsat
ENEK(W)
6
enquë
1/6
enquesta

OT-OS
7
otso
1/7
otosta, osta
otsat
TOL-OD
8
toldo
1/8
tolosta, tosta
tolsat
NET-ER
9
nertë
1/9
neresta, nesta
nersat
KWAJ-AM
10
quain, quëan
1/10
caista, ?cast

MIN-KEW
11
minquë
1/11
minquesta

JU-ENEK(W)
12
yunquë
1/12
yunquesta

Povšimněme si několika věcí. Předně výraz pro "polovinu" není odvozen od kořene "dva", nýbrž od zcela samostatného PER "rozdělit uprostřed, rozpůlit" [Et]. Na tom není nic divného, kupříkladu v češtině je to to samé, říkáme třetina, čtvrtina, pětina... ale díl ze dvou stejných je polovina.
Za druhé, tento výpis má desítku od kořene začínajícího na K, narozdíl od většiny ostatních příbuzných slov uvedených ve VT47-48. Pokud bychom chtěli sjednocovat všechno na kořen KWAJAM, přepsali bychom caista na *quaista. Slovo cast je podle mě nějaký patvar, nejspíše slovo nedopsané.
Druhé schéma vyjadřování zlomků (na -sat) není kompletní a produkuje nepříliš libozvučná slova, takže se jím zabývat nebudu.
Podle uvedeného vzoru se od číslovek zakončených na -quë tvoří zlomková forma prostým přidáním přípony -sta, tedy např. enenquesta "šestnáctina". Zakončení *-quain v číslovkách vyjadřujících desítky by zřejmě přešlo do tvaru *-quaista. "Setina" by byla *tuxasta, ovšem to nezní moc hezky. Některé příklady ukazují, že ve zlomkovém tvaru může být z kořene přítomno jen málo (např. v casta jen to ca), takže bychom snad mohli tu setinu zkrátit na *tusta, s ničím se to netluče.

6. Násobné číslovky

Násobné číslovky (to jsou ty, které končí na "-krát") v žádném pozdějším zdroji, pokud vím, nejsou, a tak nám nezbývá, chceme-li je používat, než se spolehnout na PE14. Ta odvozuje násobné číslovky příponou -llumë, která má určitě něco společného se slovem lúmë "čas". Srv. anglické "time" a "four times", "five times" atd. Kromě toho se tam vyskytují krátké tvary eru, , nel, can u čísel 1-4. Výraz "jednou" se tvoří od ER - podobné slovo od MIN znamená "poprvé".
kořen

základní

násobná

ER
1
er
ellumë
AT, TAT, ATAT
2
atta
yullumë
NEL-ED
3
neldë
neldellumë, nellumë
KAN-AT
4
canta
cantallumë
LEP-EM, LEM-EN
5
lempë, lemen
*lepellumë, *lemellumë
ENEK(W)
6
enquë
enquellumë
OT-OS
7
otso
otsollumë
TOL-OD
8
toldo
*toldollumë, *tollumë
NET-ER
9
nertë
*netellumë
KWAJ-AM
10
quain, quëan
10×
*quëallumë
TUK
100
tuxa
100×
tuxallumë
Výrazy s významem "pětkrát" jsem aktualizoval z lemillumë, tenkrát Tolkien používal pro "pět" slovo lemin. Výrazy pro "osmkrát" a "devětkrát" jsem dotvořil úplně, v původní tabulce nejsou uvedeny. *Queallumë je náhrada cëallumë na základě novější podoby kořene pro "deset".
Řadová číslovka yullumë ve druhém řádku využívá jiný kořen než základní: JU místo AT. Ponechal jsem jej i ve slovech "dvacet" a "dvěstě" (viz výše). Nejsem si jist, zda je to dostatečně moderní - yúyo namísto atta byl tehdy běžný tvar číslovky "dva". Ale nový výraz yunquë ukazuje, že kořen JU snad lze ve složených číslovkách použít. Jinak od atta by "dvakrát" nejspíše bylo prostě *attallumë.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama